Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ismerje meg borászatainkat!

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

 

HVB HATÁROZATOK

 


 

 

Polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele:

Bosznay Zsolt polgármester-jelölt nyilványtartásba vétele

Róth András Ervin polgármester-jelölt nyilványtartásba vétele

Molnár Lajos polgármester-jelölt nyilványtartásba vétele

 

Képviselő-jelöltek nyilvántartásba vétele:

Molnár Lajos képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Fritz Ferencné képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Simon Csabáné képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Bosznay Zsolt képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Bosznay Zsoltné képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Fujtó Brigitta képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Füll György képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Krausz István képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Rausch Ildikó képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Szabó Viktor képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Tiffán Imre képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Vargáné Blum Andrea képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

 

Német települési nemzetiségi önkormányzat jelöltek nyilvántartásba vétele:

Erb Józsefné német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Kovácsné Keresztes Nikolett német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Scwarczwalter Ferenc német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Scwarczwalterné Pál Rita német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

 

A 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati polgármester és képviselők választásán Villánykövesden jelöltként indulók sorrendje:

 

Polgármester-jelöltek:

 1. Molnár Lajos
 2. Bosznay Zsolt
 3. Róth András Ervin

 

Képviselő-jelöltek:

 1. Vargáné Blum Andrea
 2. Fül György
 3. Tiffán Imre
 4. Molnár Lajos
 5. Fritz Ferencné
 6. Rausch Ildikó
 7. Krausz István
 8. Bosznay Zsolt
 9. Fujtó Brigitta
 10. Szabó Viktor
 11. Bosznay Zsoltné
 12. Simon Csabáné

 

Német nemzetiségi képviselő-jelöltek:

 1. Schwarczwalterné Pál Rita
 2. Erb Józsefné
 3. Schwarczwalter Ferenc
 4. Kovácsné Keresztes Nikolett

 


 

Tisztelt Lakosság!

Villánykövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a településkép védeleméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint Villánykövesd község teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi arculati kézikönyvet a partneri egyeztetést követően, a települési főépítész közreműködésével az A+ ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. tervezői által elkészített tartalommal, a 72/2017 (XII. 29.) számú határozatával elfogadta.

Az elfogadott településképi arculati kézikönyv a Villánykövesd TAK linkre kattintva megtekinthető.

 

 


 

HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépésével valamennyi önkormányzat köteles településképi rendeletet alkotni. A Településképi Rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb mûszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A Rendelet szakmai megalapozása érdekében az Önkormányzatnak Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) kell készíteni, mely a lakosság tájékoztatását szolgálja, egy olyan képes, színes, szemléletformáló kiadvány, amely feltárja és ismerteti az egyes városrészek arculati jellemzõit és értékeit, és ennek figyelembevételével, közérthetõ módon javaslatot tesz a településképhez illeszkedõ építészeti elemek alkalmazására és a jó építészeti értékek megõrzésére. Tájékoztatom, hogy Villánykövesd Község Önkormányzata elkészíttette a TAK és településképi rendelet tervezetét, melyet a 2017. december 19. napján 10.00 órakor a Villánykövesd Község polgármesteri hivatal (Villánykövesd, Kossuth L. u. 2.) épületében tartandó lakossági fórumon ismertet.

Az elõzetesen megalkotott partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság a fórumon az elkészített dokumentumokkal kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat tehetnek, de lehetõségük van a lakossági fórumot követõ 8. napig (2017. december 27.) észrevételeiket írásban is megtenni, melyet postai úton Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban (7773 Villány, Fõ tér 1.), illetve a varoshaza@villany.hu e-mail címre küldhetnek meg. A lakossági fórumon tárgyalni kívánt dokumentumokat 2017. december 8. napjától a www.villanykovesd.hu oldalon, a hirdetõtáblákon, illetve a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthetik meg. A fórumon a megtisztelõ jelenlétükre, észrevételeikre, véleményeikre, javaslataikra feltétlenül számítunk!

Rendelet

Települképi Arculati Kézikönyv

Véleményezési dokumentáció


 

 
 
 
 
 

 Szociális célú tűzifaigénylés

 
 
 
TOP