Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ismerje meg borászatainkat!

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Ahol jó lenni!

Ahol jó lenni!

Ismerje meg borászatainkat!

Ismerje meg borászatainkat!

Töltsön el Ön is pár nyugodt napot településünkön.

Villánykövesd a környék többi falujához hasonlóan már az őskorban is lakott volt. A villánykövesdi határban a Bogdács dűlő felszínét az 1960-as években mélyművelés alá vonták, és a felszántott talajból felszínre került tűzgumók, obszidian és jaspis kövekből pattintott kőpengék egy újkőkorszaki település létezését bizonyítják.

 

Az Árpád-korban a községet magyarok lakták. Egy 1289. évi oklevélben történik említés először a faluról, amikor a Karasica szabályozása lehetővé tette itt a gazdálkodást.

 

A középkorban királyi birtokból nemzetségek kezébe kerültek a környékbeli települések. E települések a török alatt rendszerint csak rövid időközökben léteztek, ha martalócokat, általában rác jobbágyokat egy-egy török hűbérúr képes volt letelepíteni. Az ősi magyar jobbágyok nem tudtak megkapaszkodni, elvándoroltak, elmenekültek, egy részükről tudott, hogy alföldi városokba kerültek. A török kiűzetésekor hadszíntérré változott térség semmiféle polgári létezésre nem volt alkalmas.

 

A török uralom megszűnése utáni években Villánykövesd a környék 24 falujával együtt Battyány Ádám özvegyének, Stratmann Eleonórának a tulajdonába került 1703-ban. A birtok házasság révén a Montenuovo hercegi család kezébe került, amely 1945-ig létezett, és amely uradalomnak Bóly volt a központja.

Az uradalom az 1720-as években hozzáfogott birtokai rendbetételéhez, melyhez a szerb népesség mellé fejlettebb mezőgazdasági kultúrával rendelkező német bevándorlókat telepítettek a környékre.

A megtelepült németség minden erejével a szőlőtermelés felé fordult. E korszaknak köszönhető az országos műemlékvédelem alatt álló villánykövesdi pincesor.

 

A II. Világháborút követően a német etnikumú lakosság kitelepítésével egy szorgalmas, a szőlőtermeléshez hozzáértő népcsoport távozott Magyarországról. A szőlőtermelésben alkalmazott munkaerőt és szakértelmet pótolni itt sem tudták. Azonban a környék szőlőkultúrájának előnyére szolgált, hogy a településre számos szőlőhöz értő felvidéki család is települt.

Az 1947-48-as években a borvidék szőlőkultúrája mélypontra jutott és Villánykövesd szőlőterületei is jelentős mértékben csökkentek. Majd a citrom és narancsligetek eszméjének feladása után megkezdődött a szőlőültetvények rekonstrukciója a térségben. Az állami gazdaság 1952-ben a villánykövesdi hegytetőn, a volt Montenuovó uradalom területén 77 kh szőlőt telepített.

 

                                                                                     Forrás: Dr. Lajber Imre: A villányi régió története

 

TOP